Tự khúc mưa ngâu

Tự khúc mưa ngâu

Bên hiên giọt nhớ vừa rơi

Ngọt lành hoa nhỏ nghe lời mênh mang

“ Ru mãi ngàn năm

 từng ngón xuân nồng” *

Hoa em ươm nụ theo từng lời ru

 

À ơi

Chi lắm mây mù?

Để hoa nhớ nắng ủ ê suốt mùa

Để người biết mấy cho vừa

Để thêm xa ngái  đường về thăm nhau

 

Thôi thì em hát khúc sầu

Xin mưa ngưng lại

Ru câu tình đời.

An Nhiên 08/2016

  • Lời Bài hát của Cố NS Trịnh Công Sơn

9611d24fdba8621e3fc5d4e184b19031