Thương

Thương

Nắng dài trên phố

Heo may một mình

Chiều nay nắng hát chuyện tình

Vàng bay lá rụng, một mình cỏ hoa

Em chờ đếm nhịp chân qua

Một hai

Người bước

Cũng mùa lá bay

Nắng hanh hao tận cuối ngày

Ngủ quên trên áo  đợi heo may  về

Dỗ dành chi những câu thơ

Để đêm sương xuống mong chờ yêu thương…

An Nhiên- 11/2016Thương - An Nhiên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s